Tjenester

Sosiallærer Cecilie Lie jobber spesielt opp mot elever som trenger særlig oppfølging og har behov for trygging. En viktig funksjon er å være skolens bindeledd med støtteapparatet utenfor skolen og å gi veiledning til lærere og elever. Elevene kan oppsøke Sosiallærer med sine små og store bekymringer. Sosiallærer deltar i skolens Innsatsteam mot mobbing.
Simen Mokleiv-Johnsen er skolens YOU-rådgiver og har fokus på å støtte elevene i valg av yrke og utdanning, å utvikle den enkeltes kompetanse til selv å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig perspektiv og å forebygge feilvalg. Elevene får hjelp til å bli bevisst sine egne interesser, ferdigheter og verdier. YOU-rådgiver koordinerer praksis på videregående skoler og i bedrifter, og veileder elevene gjennom søknadsprosessen.

Psykisk helse – Barn og unge