Skjemaer

 

Søknad om permisjon fra skolen gjøres via nettsiden til Visma (ikke app). Det er rektor som behandler søknaden og svar gis i Visma Flyt skole. For veiledning i bruk av appen “Min skole” ber vi deg lese vedlegg under.

VFS Min Skole App Foresatt

Når det gjelder føring av fravær på vitnemålet for inneværende skoleår, så gjeninnførte regjeringen unntak fra fraværsreglene ut skoleåret 2021-22. Foreldre/foresatte trenger derfor ikke levere skjema som ligger som lenke under for å søke om å få skjult helserelatert fravær, men kun hvis det er godkjent permisjon.

karmoy.kommune.no/…/Fraværsregler-for-Grunnskolen.pdf