Valgfag

Det varierer hvilke valgfag vi tilbyr ettersom antall søkere på de enkelte fagene.

Elevene må i samarbeid med foresatte prioritere tre alternativer hvor de vil få ett av ønskene oppfylt. Ikke alle elever vil kunne få sitt førstevalg. Les mer om valgfagene på udir.no/valgfag

Valgfag vi tilbyr nå:

  • Design og redesign
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Innsats for andre
  • Programmering
  • Sal og scene
  • Trafikk
  • Natur, miljø og friluftsliv