Valgfag

Det varierer hvilke valgfag vi tilbyr ettersom antall søkere på de enkelte fagene.

Elevene må i samarbeid med foresatte prioritere tre alternativer hvor de vil få ett av ønskene oppfylt. Ikke alle elever vil kunne få sitt førstevalg. Les mer om valgfagene på udir.no/valgfag

I 2020/2021 tilbyr vi disse valgfagene:

8. trinn

 • Design og redesign
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Innsats for andre
 • Programmering

9. trinn

 • Design og redesign
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Innsats for andre
 • Programmering
 • Sal og scene

10. trinn

 • Trafikk
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Innsats for andre
 • Natur, miljø og friluftsliv