Kantine

Kantina på skolen er åpen mandag. tirsdag. torsdag og fredag
fra klokka 10.40- 1105.
Vi selger toast, Litago, Noisy, iste, juice, go morgen yoghurt, rislunsj, mellombar og kakao.
Fredager selger vi is.
Det er elever på 9.trinn som står for salget i kantina.
Vi har kortterminal.