Eksamen

Kunngjøring av trekkfag til skriftlig eksamen er fredag 12. mai. Elevene kommer opp i enten matematikk, engelsk eller norsk. Norsk har to dager med eksamen (hovedmål og sidemål). Det er obligatoriske forberedelsesdager til norsk og engelsk. Datoer er som følger:

22MaiEngelsk forberedelsesdag eksamen skriftlig
22MaiMatematikkeksamen
23MaiEngelsk eksamen
23MaiNorsk forberedelsesdag eksamen skriftlig
24MaiNorsk hovedmål eksamen skriftlig
25MaiNorsk sidemål eksamen skriftlig
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-eksamen/

Kunngjøring av trekkfag til muntlig eksamen er tirsdag 13. juni klokka 08.30. Eksamen muntlig er torsdag 15. juni. Eksamen muntlig blir arrangert av kommunene lokalt og vi får sensorer fra andre skoler. Du kan lese mer om regler og forberedelser på denne nettsiden: https://nordroppvekst.no/eksamensside