Biblioteket

Biblioteket vårt ligger i lyse, fine lokaler i samme rom som vi har kantine. Vi har stadig nye bøker til utlån, skjønnlitteratur, fagbøker, Donald og andre tegneserier. Vi har også mange engelske bøker.

Elevene kan møte skolebibliotekaren flere timer i uka, ellers registrerer elevene utlån og innlevering selv. Vi har sofakrok, tegnesaker og spill. Skolebibliotekaren tilbyr bokpresentasjoner og veiledning til klassene.