Informasjon

Sist oppdatert 20. februar 2020 10:25

Bø ungdomsskole ligger på Avaldsnes på Nord-Karmøy. Det er ca. 280 elever og 40 ansatte. I 2019/2020-kullet har vi fire klasser på 8. trinn, fire klasser på 9. trinn og tre klasser i 10. trinn.

Høsten 2016 startet Bø ungdomsskole opp med bruk av nettbrett i elevenes læringsarbeid. Satsingen har sterkt fokus på den pedagogiske praksisen i klasserommet, og iPad brukes som verktøy for å fremme elevaktivitet og varierte læringsaktiviteter.

Skolens satsingsområder er klasseledelse og vurdering for læring.

Skolen er med i Trivselsprogrammet og en legger til rette for positiv elevaktivitet i friminuttene. Vi har basketballbane, ballbinge, volleyballbane og håndballbane på skoleplassen. Biblioteket holder åpent i stor-friminuttet og vi har stor og flott elevkantine.

Vi har også en tilrettelagt avdeling der det legges til rette for fag, arbeidstrening og hverdagslivstrening.