Informasjon

Bø ungdomsskole ligger på Avaldsnes på Nord-Karmøy. Det er ca. 280 elever og 40 ansatte. I 2020/2021-kullet har vi fire klasser på 8. trinn, tre klasser på 9. trinn og fire klasser på 10. trinn.

Høsten 2022 starter Bø ungdomsskole opp med bruk av PC i elevenes læringsarbeid. Alle elever får utdelt sin egen PC som de skal bruke i læringsarbeidet. Elevene vil få opplæring i bruk av Office 365 og Microsoft Teams på skolen.

Skolens utviklingsområder er trivsel, elevmedvirkning, undervisningsmetoder og vurdering.

Skolen legger til rette for positiv elevaktivitet i friminuttene. Vi har basketballbane, ballbinge, volleyballbane og håndballbane på skoleplassen. Biblioteket holder vanligvis åpent i stor-friminuttet og vi har stor og flott elevkantine.

Vi har også en tilrettelagt avdeling der det legges til rette for fag, arbeidstrening og hverdagslivstrening.