Nyheter

Brukerundersøkelser

Vi gjennomfører hvert år elev- foreldre- og lærerundersøkelsen. Svarene som kommer inn her blir brukt av både skoleeier og skolens ledelse. Sist år fikk vi veldig bra respons fra foreldregruppa. Du kan lese mer om selve undersøkelsen HER. Det vil komme en egen SMS med invitasjon og lenke til...

Les mer
Sist oppdatert 18. november 2021 08:52

Sykdom og fravær fra skolen

Vi er nå tilbake til normalen når det gjelder fravær fra skolen. Det betyr at alt fravær telles og føres. Du kan lese mer om dette i lenken fra Utdanningsdirektoratet nederst i denne artikkelen. I denne artikkelen ligger det og en lenke til et flytskjema fra FHI om hvordan...

Les mer
Sist oppdatert 19. oktober 2021 09:03

Nasjonale prøver

I perioden 6. september til 1. oktober vil elevene gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. trinn og lesing og regning på 9. trinn. Du kan lese mer om nasjonale prøver her.

Les mer
Sist oppdatert 1. september 2021 17:33

Velkommen til nytt skoleår.

Skolen starter mandag 16. august kl. 08.30. Vi gleder oss til å treffe gamle og nye elever. 9. og 10. trinn møter direkte på sine klasserom. 8. trinn møter utenfor hovedinngang. Der vil de bli tatt i mot av kontaktlærere og rektor. De to første timene er klassen samlet med...

Les mer
Sist oppdatert 13. august 2021 15:22

Sommerhilsen fra Bø ungdomsskole

Nå er skoleåret 2020-21 over, og vi har sagt farvel til 10. trinn og velkommen til nye 8. trinn. Det har vært et spesielt år med mange endringer og begrensninger på grunn av pandemien. Vi synes at elevene har taklet dette på en glimrende måte, og vi har unngått...

Les mer
Sist oppdatert 2. juli 2021 16:56

Forestillingen “Kim e du?”

Nå braker det endelig løs med forestilling på 9. trinn. Elevene har øvd og øvd og er nå superklare for å vise det de har laget til andre elever og foreldre/foresatte. Skolen startet med denne tradisjonen i 2005, og siden har det gått slag i slag og blitt en...

Les mer
Sist oppdatert 16. juni 2021 09:39

Overgang til grønt nivå og informasjon om avslutning av skoleåret

Fra mandag 31. mai skal skolene driftes på grønt nivå. Dette gjelder både  barnehager, barne-, ungdoms,- og videregående skoler i Karmøy kommune. Kommunen er nå på laveste risikonivå i pandemien, det vil si risikonivå 1. Grønt nivå i trafikklysmodellen innebærer at skolene og barnehagene kan gjøre en rekke lettelser på...

Les mer
Sist oppdatert 28. mai 2021 12:40

Overgang til gult nivå mandag 19. april

Karmøy kommune har bestemt at skolene fra og med mandag 19. april går over til gult nivå. Les mer HER om hva det innebærer. Det betyr at klassen regnes som en kohort, og at vi går tilbake til vanlig timeplan og full undervisning alle dager for alle trinn. Vi...

Les mer
Sist oppdatert 14. april 2021 14:07