Nyheter

Informasjonsmøte for foreldre/foresatte til nye 8. trinn

Vi ønsker alle foreldre/foresatte hjertelig velkommen til informasjonsmøte før oppstart på ungdomsskolen. Møtet avholdes i gymsalen på Bø tirsdag 10. mai kl. 18.00. Dere vil få informasjon om skolehverdagen, valg av språk- og valgfag og samarbeidet mellom hjem og skole. MvhArild Bakkerektor Bø ungdomsskole

Les mer
Sist oppdatert 28. april 2022 13:10

Nye koronaregler fra 12.2.22

Les artikkelen på kommunen sin hjemmeside. Legg merke til at elever kan komme på skolen selv om de tester posititvt på korona. Barn i grunnskolealder og yngre, trenger ikke holde seg hjemme i fire døgn om de blir smittet med korona. Disse barna trenger bare holde seg hjemme dersom...

Les mer
Sist oppdatert 15. februar 2022 09:29

ENDRING I FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK MV. VED KORONAUTBRUDDET

Kommunen endrer nå praksis med utlevering av hurtigtester. Foreldre skal nå hente tester på ulike utleveringssteder i stedet for at skolen deler dette ut. Informasjon om utleveringssteder for hurtigtester og åpningstider finner dere sammen med mye annen koronainfo her: https://www.karmoy.kommune.no/korona/. Vi minner ellers om at dere varsler skolen via Visma...

Les mer
Sist oppdatert 26. januar 2022 21:33

Informasjon om oppstart 3.1

Godt nytt år! Vi starter opp igjen på gult nivå etter ferien mandag 3. januar kl. 08.30. Gult nivå betyr at elever skal holde seg hjemme dersom de er syke, ha god håndhygiene og holde en meters avstand. Klassen regnes som en kohort. I tillegg har vi begrenset friminutt og...

Les mer
Sist oppdatert 2. januar 2022 11:10

Digital hjemmeundervisning for alle trinn på Bø ungdomsskole

Det innføres digital hjemmeundervisning for alle 5. til 10. trinn i Karmøy kommune f.o.m torsdag 16.12 og frem til juleferien. Kontaktlærerne vil gi informasjon via Teams eller Showbie om innholdet i disse dagene. Se ellers vedlagt brev fra Oppvekst- og kultursjef om begrunnelsen for denne avgjørelsen. Informasjon-til-foreldre-og-foresatte-15.12.21Download

Les mer
Sist oppdatert 15. desember 2021 09:26

Brukerundersøkelser

Vi gjennomfører hvert år elev- foreldre- og lærerundersøkelsen. Svarene som kommer inn her blir brukt av både skoleeier og skolens ledelse. Sist år fikk vi veldig bra respons fra foreldregruppa. Du kan lese mer om selve undersøkelsen HER. Det vil komme en egen SMS med invitasjon og lenke til...

Les mer
Sist oppdatert 18. november 2021 08:52

Sykdom og fravær fra skolen

Vi er nå tilbake til normalen når det gjelder fravær fra skolen. Det betyr at alt fravær telles og føres. Du kan lese mer om dette i lenken fra Utdanningsdirektoratet nederst i denne artikkelen. I denne artikkelen ligger det og en lenke til et flytskjema fra FHI om hvordan...

Les mer
Sist oppdatert 19. oktober 2021 09:03

Nasjonale prøver

I perioden 6. september til 1. oktober vil elevene gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. trinn og lesing og regning på 9. trinn. Du kan lese mer om nasjonale prøver her.

Les mer
Sist oppdatert 1. september 2021 17:33