Nyheter

Rutiner for fraværsføring i perioden 24.8-31.10

I denne perioden skal foreldre/foresatte varsle skolen ved kontaktlærer ved å sende en melding om fravær og ikke bruke funksjonen Meld fravær. På den måten unngår dere at fravær av helsegrunner føres på vitnemålet. Ta kontakt med kontaktlærer dersom det er spørsmål om dette. "Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner Fra...

Les mer
Sist oppdatert 4. september 2020 10:59

Nasjonale prøver

I perioden 31.8-25.9 vil elevene gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. trinn og lesing og regning på 9. trinn. Du kan lese mer om nasjonale prøver her.

Les mer
Sist oppdatert 31. august 2020 20:27

Velkommen til skolestart ved Bø ungdomsskole 2020! Vi vil med dette informere kort om hvordan oppstarten av skoleåret 2020-21 er organisert. 8. trinn skal møte i skolegården utenfor hovedinngang klokka 08.25. De stiller opp klassevis der som kontaktlærer står. Rektor ønsker velkommen, og så tar kontaktlærer elevene med til sine...

Les mer
Sist oppdatert 11. august 2020 13:22

Helsesykepleier er tilbake!

Helsesykepleier har kontortid på skolen tirsdag 26.05 og onsdag 27.05. denne uken. Fra neste uke av er jeg i full drift igjen. Tirsdag og torsdag kl 09.00 - 14.00 Samt onsdag partallsuker kl 10.00 - 14.00 Send gjerne en sms på mobil 941 30 556 hvis du ønsker samtale med meg, eller kom...

Les mer
Sist oppdatert 26. mai 2020 10:25

Informasjon til elever og foresatte ved Bø ungdomsskole fra helsesykepleier Gro i skolehelsetjenesten

Kjære elever og foresatte ved Bø ungdomsskole.   Helsesykepleierne i skolehelsetjenesten i Karmøy kommune administrerer nå Korona telefonen, testing og smitteoppsporing. Hele min stilling som helsesykepleier på Bø ungdomsskole er satt til å betjene smittevernet. Skolehelsetjenesten har dessverre vært nødt til å nedprioriteres i denne perioden, noe som gjør tilbudet svært...

Les mer
Sist oppdatert 23. mars 2020 12:06

Velkommen til nytt skoleår!

Vi starter opp mandag 19/8 klokken 0830. 8. trinn møter i kantina. Der vil de bli møtt av rektor og kontaktlærere. 9. og 10. trinn møter utenfor klasserommene sine. Kantina vil være åpen kl. 1100-1120. Der selger vi toast, rislunsj, go morgen yoghurt, iste, juice, litago og noisy. Bussene går som normalt. De...

Les mer
Sist oppdatert 8. august 2019 11:07