Administrasjon

Arild Bakke, rektor.
Telefon: 52 81 14 31 Mobil: 901 80 589.
E-post: aba04@karmoy.kommune.no
Trine Lise Bjelland, undervisningsinspektør. Ansvar for spesialundervisning.
Telefon: 52 81 14 33. Mobil: 470 87 838
E-post: tlb01@karmoy.kommune.no
Olav Rommetveit Staveland, undervisningsinspektør. Ansvar for bemanning og IKT.
Telefon: 52 81 14 32. Mobil: 920 64 923
E-post: olst1@karmoy.kommune.no
Katrin Instanes, administrasjonskonsulent. Ansvar for merkantilt arbeid ved skolen og betjener skolens sentralbord.
Telefon: 52 81 14 30.
E-post: kain@karmoy.kommune.no
Skolens mailadresse: boe@karmoy.kommune.no