Informasjon om nasjonale prøver

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Prøvene blir gjennomført i perioden 5. – 30. september (uke 36-39).

8. trinn: lesing, regning og engelsk.
9. trinn: lesing og regning.

Lesing og regning tar inntil 90 minutter, mens det tar inntil 60 minutter å gjøre en prøve i engelsk. Prøvene på 9. trinn er de samme som på 8. trinn, slik at skoler kan sammenligne resultat over tid.

Hvis du ønsker å se eksempeloppgaver kan du klikke på denne lenken. Elevene trenger ikke øve til prøven, men skolen vil gjøre elevene kjent med oppgavetypen. I etterkant av prøven vil elever og foreldre få en tilbakemelding på resultat, og råd om hva de kan jobbe mer med.

Hovedregelen er at alle elever skal delta på nasjonale prøver. Elever med rett til spesialundervisning eller rett til særskilt norskopplæring kan bli fritatt fra nasjonale prøver. Skolen vil informere foreldre dersom dette er aktuelt. Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål rundt dette. Prøven måler kompetansemål etter 7. trinn. Det betyr at elevene skal vise hva de husker fra opplæringen gitt på barneskolen.