Arkiv for August, 2022

Informasjon om nasjonale prøver

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet. Prøvene blir gjennomført i perioden 5. - 30. september (uke 36-39). 8. trinn: lesing, regning og...

Les mer
Sist oppdatert 31. august 2022 10:49