Informasjonsmøte for foreldre/foresatte til nye 8. trinn

Vi ønsker alle foreldre/foresatte hjertelig velkommen til informasjonsmøte før oppstart på ungdomsskolen. Møtet avholdes i gymsalen på Bø tirsdag 10. mai kl. 18.00. Dere vil få informasjon om skolehverdagen, valg av språk- og valgfag og samarbeidet mellom hjem og skole. Mvh
Arild Bakke
rektor Bø ungdomsskole