ENDRING I FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK MV. VED KORONAUTBRUDDET

Kommunen endrer nå praksis med utlevering av hurtigtester. Foreldre skal nå hente tester på ulike utleveringssteder i stedet for at skolen deler dette ut. Informasjon om utleveringssteder for hurtigtester og åpningstider finner dere sammen med mye annen koronainfo her: https://www.karmoy.kommune.no/korona/. Vi minner ellers om at dere varsler skolen via Visma ved positiv hurtigtest og PCR test.