Informasjon om oppstart 3.1

Godt nytt år!

Vi starter opp igjen på gult nivå etter ferien mandag 3. januar kl. 08.30. Gult nivå betyr at elever skal holde seg hjemme dersom de er syke, ha god håndhygiene og holde en meters avstand. Klassen regnes som en kohort. I tillegg har vi begrenset friminutt og oppholdsområder for elevene. Dersom elever tester positivt ber vi om at foreldre/foresatte sender en melding til kontaktlærer via VISMA.

Viser ellers til informasjon fra kommunen om koronaviruset og ber dere om å holde dere oppdatert på innholdet i denne lenken: https://www.karmoy.kommune.no/coronaviruset-fakta-rad-og-tiltak/

Ved smitte i en klasse er det skrivet i lenken under som dere skal forholde dere til. Kontaktlærer varsler foreldre/foresatte via VISMA dersom det oppstår smitte i klassen.

https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2021/12/koronabrevklasserdes2021.pdf