Digital hjemmeundervisning for alle trinn på Bø ungdomsskole

Det innføres digital hjemmeundervisning for alle 5. til 10. trinn i Karmøy kommune f.o.m torsdag 16.12 og frem til juleferien. Kontaktlærerne vil gi informasjon via Teams eller Showbie om innholdet i disse dagene. Se ellers vedlagt brev fra Oppvekst- og kultursjef om begrunnelsen for denne avgjørelsen.