Informasjon til foreldre/foresatte dersom elev eller ansatt tester positivt på koronaviruset

Kommuneoverlegen i Karmøy ber om at skole/barnehage nå selv tar ansvar for informasjon til elever/ansatte ved smitte. Foresatte bes av smittesporer om å informere skole/barnehage når barn tester positivt. Vi ber om at dere tar kontakt med koronasenteret eller lege for avklaring. Det er foreldre/foresatte som avgjør om barnet skal testes eller ikke, og skolen kan ikke nekte eleven å komme på skolen. Kontaktlærer eller leder på skole/barnehage kan ikke gi råd utover anbefalingene under. Unntak fra føring av fravær relatert til korona er utvidet. Det betyr at elever ikke får fravær på vitnemålet. Foreldre/foresatte trenger ikke få legeattest, men må melde fra til skolen via meldingssystemet VISMA. Under kan du lese innholdet i denne meldingen som skolen vil sende dersom vi blir varslet om et tilfelle av koronaviruset:

Til foresatte i barnehage eller skole

Vi vil informere om at et barn eller ansatt har testet positivt på koronaviruset i din avdeling/klasse, dermed er ditt/dine barn nærkontakt. Det er for tiden mange som blir smittet av korona i Karmøy kommune.

Vi anbefaler:

Alle barna i avdelingen/klassen bør ta en hurtigtest for å teste seg, dette gjelder også om barnet ikke har symptomer. Dersom barnet får symptomer anbefaler vi snarest om å ta pcr-test ved koronasenteret på Bygnes. Foresatte bestiller tid til testing på:

Foresatte kan teste barnet både med selvtest hjemme, eller bestille test på teststasjonen (Koronasenteret). Det er foresatte som bestemmer om barnet skal testes.

Følg med på helsetilstanden til barnet ditt de neste i 10 dagene. Test barnet på nytt hvis det får symptomer.

Hvis barnet er vaksinert med en dose for over 3 uker siden eller har hatt covid-19, behøver man ikke teste seg.

Karmøy kommune anbefaler at alle hustandsmedlemmer (også barn) går i karantene i syv dager dersom det blir påvist smitte i hjemmet. Dette for å redusere smittespredning.

Test på koronasenteret (PCR-test):

Foresatte kan bestille test via elektronisk timebestilling på kommunens nettsider (under «korona»). For dem som ikke klarer å bestille elektronisk, kan man også ringe koronatelefonen 52 81 23 60 for å bestille tid for test (åpen 08:15-11:00 og 12:00-14:00, lørdag 12:00-15:00).

Hurtigtest (antigen-test):

Du kan også få utlevert gratis hurtigtest (husstander med minst 3 medlemmer kan få 5 stk) på koronasenteret på Bygnes. Åpningstider for utlevering av hurtigtester finnes på kommunens nettside. Du kan også kjøpe godkjent test selv på apotek/butikk.

Med vennlig hilsen

Bjørn Andersen

Kommunalsjef oppvekst og kultur

Tore Skeie

Leder koronasenteret