Informasjon til foreldre/foresatte dersom elev eller ansatt tester positivt på koronaviruset

Kommuneoverlegen i Karmøy ber om at skole/barnehage nå selv tar ansvar for informasjon til elever/ansatte ved smitte. Foresatte bes av smittesporer om å informere skole/barnehage når barn tester positivt. Vi ber om at dere tar kontakt med koronasenteret eller lege for avklaring. Det er foreldre/foresatte som avgjør om barnet skal testes eller ikke, og skolen kan ikke nekte eleven å komme på skolen. Kontaktlærer eller leder på skole/barnehage kan ikke gi råd utover anbefalingene under. Unntak fra føring av fravær relatert til korona er utvidet. Det betyr at elever ikke får fravær på vitnemålet. Foreldre/foresatte trenger ikke få legeattest, men må melde fra til skolen via meldingssystemet VISMA. Under kan du lese innholdet i denne meldingen som skolen vil sende dersom vi blir varslet om et tilfelle av koronaviruset:

«Melding til foreldre/foresatte om påvist koronavirus blant elev eller ansatt

Vi vil informere om at en elev eller ansatt har testet positivt på koronaviruset i din klasse og dermed er klassen definert som nærkontakter.

Vi anbefaler:

  • Er barnet fullvaksinert eller har gjennomgått Covid-19 siste 12 måneder, bør en følge med på helsetilstanden i 10 dager. Ha lav terskel for å teste barnet dersom det får symptomer. Elever som har fått en dose, regnes som fullvaksinerte. Voksne må ha 2 doser for å være fullvaksinerte.
  • Er barnet uvaksinert bør barnet ta en test så snart dere får beskjed om at barnet er øvrig nærkontakt.
  • Tar barnet en selvtest som blir positiv, må dere ta kontakt med kommunen.
  • Det er likevel foreldrene som bestemmer om barnet skal testes. Du kan teste barnet både med selvtest hjemme, eller bestille test på teststasjonen (Koronasenteret).

Test på koronasenteret (PCR-test): Test kan bestilles på elektronisk timebestilling på kommunens nettsider (www.karmoy.kommune.no).

For dem som ikke klarer å bestille elektronisk, kan man også bestille test på koronatelefonen 52 81 23 60. Koronatelefonen besvares mandag til fredag 08.15-14.00.»

Med vennlig hilsen

Arild Bakke

Rektor Bø ungdomsskole