Brukerundersøkelser

Vi gjennomfører hvert år elev- foreldre- og lærerundersøkelsen. Svarene som kommer inn her blir brukt av både skoleeier og skolens ledelse. Sist år fikk vi veldig bra respons fra foreldregruppa. Du kan lese mer om selve undersøkelsen HER. Det vil komme en egen SMS med invitasjon og lenke til selve besvarelsen. Frist for å svare er 20. desember.