Sykdom og fravær fra skolen

Vi er nå tilbake til normalen når det gjelder fravær fra skolen. Det betyr at alt fravær telles og føres. Du kan lese mer om dette i lenken fra Utdanningsdirektoratet nederst i denne artikkelen. I denne artikkelen ligger det og en lenke til et flytskjema fra FHI om hvordan du skal forholde deg til nyoppståtte luftveissymptomer.

Kort fortalt er rådet slik at er du syk så skal du holde deg hjemme. Dersom du blir symptomfri etter en dag, så kan du returnere uten å teste deg. Dersom du kun har rennende nese eller snørr og ellers er i fin form, så kan du gå på skolen og trenger ikke testes.

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet: Lastet ned 19.10.21

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/korona–normal-hverdag-med-okt-beredskap/

Informasjon fra Folkehelseinstituttet: Lastet ned 19.10.21

Flytskjema nyoppståtte luftveissymptomer – FHI