Velkommen til nytt skoleår.

Skolen starter mandag 16. august kl. 08.30. Vi gleder oss til å treffe gamle og nye elever. 9. og 10. trinn møter direkte på sine klasserom. 8. trinn møter utenfor hovedinngang. Der vil de bli tatt i mot av kontaktlærere og rektor. De to første timene er klassen samlet med kontaktlærer, og resten av dagen følger de vanlig timeplan. Nytt av året er at skolen slutter 11.50 på onsdagen. Alle andre dager slutter vi 14.30. 

Skolen er på grønt nivå i trafikklysmodellen når det gjelder smittevern. Det innebærer at ingen syke skal møte på skolen, god hygiene og normalt renhold. Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming). Det er vanlig organisering av klasser og grupper. Skyss/buss er på gult nivå. Det oppfordres til at kun de som har rett til skyss skal ta buss. Resten av elevene oppfordres til å sykle eller gå. Hvis noen kjører elevene til skolen, gjør vi oppmerksom på at det ikke er lov til å kjøre inn i skolegården. Bruk området for buss og parkering til å sette av/hente eleven. 

Når det gjelder fravær, skal dette meldes i skolens meldesystem Visma. Dette blir informert mer om på foreldremøter. 

Skolens kantine åpner for salg av mat og drikke fredag 20. august. Fram til da må elevene ha niste med seg.  

Vi starter med mobilhotell mandag 16. august. Det vil si at lærerne samler inn mobilene til elevene i første time. Mobilene blir oppbevart på et trygt sted i løpet av dagen. Telefonene blir levert ut til elevene før de går hjem. 

Vennlig hilsen ledelsen ved Bø ungdomsskole