Sommerhilsen fra Bø ungdomsskole

Nå er skoleåret 2020-21 over, og vi har sagt farvel til 10. trinn og velkommen til nye 8. trinn. Det har vært et spesielt år med mange endringer og begrensninger på grunn av pandemien. Vi synes at elevene har taklet dette på en glimrende måte, og vi har unngått å måtte stenge skolen på grunn av smitte. Heldigvis klarte vi å gjennomføre forestillingen på 9. trinn, og den ble veldig godt mottatt av publikum.

Ledelsen tar ferie fra og med torsdag 1. juli til og med søndag 8. august. Elevene møter til første skoledag etter sommeren mandag 16. august klokka 08.30. 10. og 9. trinn møter direkte på sine klasserom, mens 8. trinn blir tatt imot av kontaktlærer og rektor på asfaltplassen. De to første timene er klassen sammen med kontaktlærerne sine.

Vi vil ønske foreldre/foresatte og alle elever en riktig god sommer!

Skolen har en visjon om at våre elever skal oppleve glede, læring, øvelse og drømmer i løpet av skoletiden ved Bø. Dette kaller vi BØ-glød. I den forbindelse lyste vi ut en konkurranse blant elevene om å lage en illustrasjon som passet til visjonen. Vinner ble Adrian Lande, 10D. Han fikk utdelt en t-skjorte med sitt bidrag trykket på av rektor.