Overgang til grønt nivå og informasjon om avslutning av skoleåret

Fra mandag 31. mai skal skolene driftes på grønt nivå. Dette gjelder både  barnehager, barne-, ungdoms,- og videregående skoler i Karmøy kommune. Kommunen er nå på laveste risikonivå i pandemien, det vil si risikonivå 1.

Grønt nivå i trafikklysmodellen innebærer at skolene og barnehagene kan gjøre en rekke lettelser på tiltakene.  Klassen eller avdelingen trenger ikke lenger å regnes som en kohort og hverdagen kan organiseres mer som normalt.

På Bø betyr det at vi går bort fra ordning med trinnvise lufteområder. Vi opprettholder at de kan være på eget klasserom, eller ute, i friminuttene. Det er ikke lov å oppholde seg i gangene. De må fremdeles holde en meters avstand i gang og ute.

Avlysing av muntlig eksamen for 10. trinn

På grunn av at regjeringen har avlyst muntlig eksamen for 10. trinn dette året, så fører det til noen endringer. Det betyr at det blir vanlig skole de dagene som var satt av til muntlig eksamen. I tillegg til at dato for utlevering av standpunktkarakterer i muntlige fag flyttes fram til 7. juni.

10. trinn

· Standpunktkarakterer i muntlige fag utleveres 7. juni.

· Standpunktkarakterer i skriftlige fag utleveres 7. juni.

rettleiing-standpunktklager-2021.pdf (statsforvalteren.no)

· Vitnemålsutdeling blir i år arrangert på Park Inn (flyplasshotellet). Vi har satt av 21. juni for klasse 10C og 10D og 22. juni for klasse 10A og 10B til dette. Dere vil få en invitasjon på Visma med en påmeldingslenke. På grunn av smittevernhensyn deler vi trinnet i to, og avholder vitnemålsutdelingen over to kvelder.

8. og 9. trinn

· Standpunktkarakterer for 8. og 9. trinn utleveres 11. juni. Dette gjelder mat & helse og musikk på 9. trinn. I tillegg gjelder dette for valgfag som avsluttes både på 8. og 9. trinn.

Mvh. Arild Bakke, rektor.