Overgang til gult nivå mandag 19. april

Karmøy kommune har bestemt at skolene fra og med mandag 19. april går over til gult nivå. Les mer HER om hva det innebærer. Det betyr at klassen regnes som en kohort, og at vi går tilbake til vanlig timeplan og full undervisning alle dager for alle trinn. Vi oppfordrer fremdeles elever til å sykle eller gå til skolen, og at foreldre/foresatte kjører de som har lang vei for å unngå at det blir for mange på bussen. Vi har trinnvise lufteområder ute og fortsetter med håndvask, spriting og desinfisering. Det er viktig at elevene fremdeles er flinke til å følge de regler som gjelder på gult nivå.

Elever med luftveissymptomer:

  • Elever med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole, selv om symptomene er milde. Testing anbefales. Se Folkehelseinstituttets nettsider (voksne og ungdom).
  • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever kan komme tilbake ved negativ test og om de føler seg friske og feberfrie. Dette gjelder selv ved restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese).