Informasjon om organisering av skoletilbud på rødt nivå fra og med onsdag 7. april til og med fredag 16. april

8. trinn har hjemmeskole mandag og fredager

9. trinn har hjemmeskole onsdager og torsdager

10. trinn har hjemmeskole tirsdager

Dette gjør vi for å kunne organisere elevene i mindre grupper og for å kunne holde nødvending avstand. Samtidig vil dette føre til at det blir færre elever på bussen. Det anbefales ikke munnbind på skolen, men på bussen dersom det ikke er mulig å overholde avstandskravet. Vi oppfordrer foreldre/foresatte som har mulighet til å kjøre de elever som ikke kan gå eller sykle. Minner om at det bare er de elevene som har krav på skyss som skal ta bussen.

Vi ber om at dere tar en prat med deres ungdommer om rødt nivå og forklarer at det er viktig at elevene er ekstra flinke til å imøtekomme de tiltak som skolen iverksetter. Dette gjelder særlig punktene om å unngå fysisk kontakt mellom personer, tilstrebe 1 meters avstand, unngå trengsel og store samlinger, holde avstand i pauser/friminutter og unngå kontakt mellom ulike kohorter.

Videre er det viktig at ingen syke møter på skolen og at elever som har milde luftveissymptomer holder seg hjemme. Det blir ikke ført fravær, men vi ber om at foreldre/foresatte melder fravær i Visma. Hvis du velger Koronasymptomer som fraværsårsak, så betyr det at eleven kan gjøre skolearbeid som legges ut på teams eller Showbie. Hvis du velger Syk, så er eleven ikke i stand til å gjøre skolearbeid.

Hilsen ledelsen ved Bø ungdomsskole