Overgang til hjemmeundervisning

På grunn av smittesituasjonen i vårt område blir det digital hjemmeundervisning i Karmøy kommune fra og med i morgen onsdag 17.03 til og med fredag 26.03. Elevene ved Bø ungdomsskole må være klar til digital hjemmeundervisning fra klokka 10.00 i morgen. De blir da kontaktet av sin kontaktlærer og får beskjed om planene framover. De elevene som mangler utstyr i forhold til undervisning, kan hente dette på skolen i morgen etter avtale med kontaktlærer.

Det vil bli gjort vurderinger i forhold til elever med særlige behov. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette i morgen.

Hilsen ledelsen ved Bø ungdomsskole