Rutiner for fraværsføring skoleåret 2020/2021

I denne perioden skal foreldre/foresatte varsle skolen ved kontaktlærer ved å sende en melding via VISMA app om fravær og funksjonen Meld fravær. Hvis du velger Koronasymptomer som fraværsårsak, så betyr det at eleven kan gjøre skolearbeid som legges ut på teams eller Showbie. Hvis du velger Syk, så er eleven ikke i stand til å gjøre skolearbeid.  Ta kontakt med kontaktlærer dersom det er spørsmål om dette.

INFORMASJON FRA UTDANNINGSDIREKTORATET:

“Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut skoleåret 2020 – 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.
Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Fravær knyttet til for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom er omfattet. Ettersom enkelttimer/timefravær også er omfattet, vil det også gjelde time hos psykolog, kiropraktor, eller lignende.
Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode
– ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole               – unntas fraværsgrensen”

Kilde: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#152481%MCEPASTEBIN%