Julebrev fra alle oss på Bø ungdomsskole.

Kjære alle foreldre/foresatte/elever og samarbeidspartnere!

Det nærmer seg slutten på et spesielt år, og 2020 vil gå inn i historien som det året da alt ble helt annerledes. For skolen vår har det betydd at elever har måttet sprite seg, samles i kohorter og oppholde seg på faste områder i friminuttene. I tillegg opplevde vi noe som er helt uvanlig. Det var at vi måtte stenge skolen vår og legge om til hjemmeskole. Det var en stor omveltning for alle parter, men tilbakemeldingene fra FAU og andre foreldre/foresatte var at dette gikk veldig bra på Bø ungdomsskole. Det er likevel ikke tvil om at det aller beste for alle parter er å ha elevene fysisk til stede på skolen. Med visse begrensninger har vi heldigvis fått lov til å ha elevene våre på skolen nå dette første halvåret. Nå er vi spente på hva 2021 bringer, og vi håper på at vi etter hvert får gå over til grønt nivå.

Vi har lagt bak oss et semester og er halvveis ferdig med skoleåret 2020-21. Etter jul vil elevene få utdelt terminkarakterer. Vi ønsker i denne forbindelse å minne dere om at formålet med opplæringen for elevene blant annet er å utvikle kunnskap, dyktighet og holdninger for å kunne mestre livene sine. Like viktig som det å få gode karakterer, er det viktig å ha det godt med seg selv og med andre. Det er det hele mennesket vi snakker om. Både vi som skole og dere som foreldre/foresatte må derfor oppmuntre elevene til å gjøre sitt beste på alle disse områdene.

I år har vi gjennomført elev-,lærer- og foreldreundersøkelsen. Det betyr at alle disse partene har fått muligheten til å si noe om læring og trivsel på Bø ungdomsskole. For oss er det viktig å få med alle disse stemmene, da det danner et viktig grunnlag for skolens videre arbeid med å fremme et trygt og godt læringsmiljø. Resultatene vil bli lagt fram for FAU/SU og elevrådet i januar 2021.

Med dette vil vi på vegne av alle ansatte ved skolen få ønske alle dere hjemme en god jul og et godt nytt år.

Oppstart etter ferien er mandag 4. januar klokka 08.30.