Informasjon om ny læreplan

Klikk her for å se en kort presentasjon om innholdet i den nye læreplanen.