Rutiner for fraværsføring i perioden 24.8-31.10

Sist oppdatert 4. september 2020 10:59

I denne perioden skal foreldre/foresatte varsle skolen ved kontaktlærer ved å sende en melding om fravær og ikke bruke funksjonen Meld fravær. På den måten unngår dere at fravær av helsegrunner føres på vitnemålet. Ta kontakt med kontaktlærer dersom det er spørsmål om dette.

“Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner
Fra og med 24.08.2020 og frem til og med 31.10.2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.
Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode
ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
unntas fraværsgrensen
Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntakene i første omgang skal gjelde ut oktober. Departementet vil på bakgrunn av smittesituasjonen vurdere om det er grunn til å videreføre unntakene.”

Kilde: UDIR, oppdatert 27. august