Nasjonale prøver

I perioden 31.8-25.9 vil elevene gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. trinn og lesing og regning på 9. trinn. Du kan lese mer om nasjonale prøver her.