Velkommen til skolestart ved Bø ungdomsskole 2020!

Vi vil med dette informere kort om hvordan oppstarten av skoleåret 2020-21 er organisert.

8. trinn skal møte i skolegården utenfor hovedinngang klokka 08.25. De stiller opp klassevis der som kontaktlærer står. Rektor ønsker velkommen, og så tar kontaktlærer elevene med til sine rom. 9. og 10. trinn møter sine kontaktlærere i klasserom klokka 08.25. De første dagene vil det ikke være noe kantinesalg, og vi ber derfor om at elevene har med matpakke. Bø ungdomsskole er en mobilfri skole. Det vil si at elevene ikke får benytte mobilen i skoletiden uten lærers tillatelse. De har lov til å ta mobiltelefon med på skolen, men den må oppbevares enten i garderobeskap eller avslått i sekk. Skolen er ikke ansvarlig for tap/skade på mobiltelefon.

Når det gjelder covid 19 så er vi på det som kalles gult nivå (les mer her). Det vil si:

·         Ingen syke skal møte på skolen

·         God hygiene

·         Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

·         Hele skoleklasser regnes som en kohort

·         Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig

·         Unngå trengsel og store samlinger

·         Holde avstand i pauser/friminutt

Vi minner om 10 dagers karantene etter reise til “røde land”.

 Vi gleder oss til å ta fatt på det nye skoleåret.

Hilsen alle ansatte ved Bø ungdomsskole