Arkiv for August, 2020

Nasjonale prøver

I perioden 31.8-25.9 vil elevene gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. trinn og lesing og regning på 9. trinn. Du kan lese mer om nasjonale prøver her.

Les mer
Sist oppdatert 31. august 2020 20:27

Velkommen til skolestart ved Bø ungdomsskole 2020! Vi vil med dette informere kort om hvordan oppstarten av skoleåret 2020-21 er organisert. 8. trinn skal møte i skolegården utenfor hovedinngang klokka 08.25. De stiller opp klassevis der som kontaktlærer står. Rektor ønsker velkommen, og så tar kontaktlærer elevene med til sine...

Les mer
Sist oppdatert 11. august 2020 13:22