Informasjon til elever og foresatte ved Bø ungdomsskole fra helsesykepleier Gro i skolehelsetjenesten

Kjære elever og foresatte ved Bø ungdomsskole.  

Helsesykepleierne i skolehelsetjenesten i Karmøy kommune administrerer nå Korona telefonen, testing og smitteoppsporing. Hele min stilling som helsesykepleier på Bø ungdomsskole er satt til å betjene smittevernet. Skolehelsetjenesten har dessverre vært nødt til å nedprioriteres i denne perioden, noe som gjør tilbudet svært begrenset. 

Jeg viser til følgende tilbud til ungdommene våre mellom 13-20 år i Karmøy kommune:  

Helsestasjon for ungdom i Karmøy (se facebook ) 

  • Trenger du noen å snakke med? Eller er det noe du lurer på?  
  • Vi har åpent for telefon konsultasjoner: 

Mandag fredag fra kl. 9-15.  

  • Det er bare å sende en SMS så ringer vi deg opp igjen J 
  • Mob: 918 35 160 

Jeg oppfordrer alle elevene på Bø til å gå inn på nettsiden:   

Ung.no  

Denne nettsiden tar blant annet opp følgende:  

Er det vanskelig å være mer hjemme?  

Det er en ny hverdag for alle på grunn av Korona. For noen kan det være ekstra vanskelig å være mye sammen med familien sin. Les våre råd her: 

Dere kan også ringe alarmtelefonen hvis dere kjenner dere utrygge og har behov for å snakke med noen voksne.   

Pass på deg selv og de rundt deg i dagene som kommer og fortsett med å være raus. Vær en god venn og vis at du bryr deg om medelevene dine via sosiale medier. Fremdeles har vi mye uavklart foran oss, men dette skal vi få til sammen. 

I disse tider er det viktig at vi alle er med på dugnaden ved å følge de nasjonale retningslinjene for å unngå spredning av smitte.  

Dato: 20.03.2020 

Varme tanker til dere alle fra helsesykepleier Gro Støle Årebukt J