Ungdataundersøkelsen i Karmøy 2019

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Karmøy kommune blant elever i 8.-10. klasse  Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke 10 til 13. Undersøkelsen er anonym. Det er frivillig å delta. men for å gi et godt bilde av situasjonen i Karmøy, er det viktig at så mange som mulig deltar. Mer informasjon blir gitt gjennom Visma min skole appen.